De Markcompetitie van Roeivereniging Breda

Gedurende de wintermaanden wordt er door RV Breda een serie van 6 roeiontmoetingen georganiseerd over 4,8 km, waarbij iedere roeier(ster) alleen of in een ploeg individueel per ontmoeting op basis van het resultaat punten kan bemachtigen. De resultaten worden door correctiefactoren vergelijkbaar gemaakt. Er wordt op grond van drie kenmerken gecorrigeerd: boottype, leeftijd en geslacht. Iedere roeiontmoeting in de de serie mag en kan in andere boten en/of ploeg-samenstellingen gevaren worden.

Onderlinge vergelijking

Een deelnemer bouwt aan zijn eigen aantal punten. Per ploeg wordt met het de bootfactor en het gemiddelde van de handicapfactoren van de leeftijden gerekend en krijgt ook ieder bemanningslid op grond daarvan dezelfde gecorrigeerde tijd. Er is per wedstrijd een resultaat op gecorrigeerde tijd met een winnaar en diverse aanmoedigingsprijzen. De gecorrigeerde tijden worden verder per roeiontmoeting op basis van de totale gemiddelde gecorrigeerde tijden, in een indexcijfer omgezet. Van iedere roeiontmoeting wordt met het gemiddelde resultaat (=100) alle deelnemers geindexeerd waardoor de roeiontmoetingen per persoon meetellen voor het totaal resultaat. Voor het totaal resultaat tellen de beste 4 resultaten. Indien door weersomstandigheden slecht 4 roeiontmoetingen geroeid worden tellen de beste 3, bij slechts drie verroeide roeiontmoetingen of minder tellen alle resulaten mee.

Bepalingen

De roeiontmoetingen zijn met vliegende start. Startverschil ca. 15 sec. Oplopende boten hebben voorrang. Beste ploeg van de roeiontmoeting is die ploeg die via de omrekeningsfactoren de snelste tijd heeft behaald. Traject van kmpaal 9 bij de spoorbrug t/m de Roei (kmp 4.2) dus 4,8 km. Iedereen start achter elkaar in een volgorde die inhalen zoveel mogelijk voorkomt. Minder ervaren roeiers krijgen voorrang in het toewijzen van het C-materiaal. Op deze manier kunnen ook de minder ervaren roeiers de overstap naar de lange roeiontmoeting maken in C-materiaal. Voor het totaal resultaat moet minstens 1 roeiontmoeting in afwijkend boottype worden geroeid, die telt ook mee voor eindresultaat.

Organisatie en data

Data: De roeiontmoetingen zijn in principe vastgesteld op de tweede zaterdag van de maand, gedurende de maanden november t/m april, indien het normale wedstrijdprogramma dat toelaat. Start eerste ploeg om 10.00 uur.

Inschrijven

voor iedere roeiontmoeting apart via het inschrijfformulier uiterlijk maandagavond 20:00 voor de roeiontmoeting. Bij de inschrijving dienen geboortedatum en geslacht van de bemanningsleden alsmede boottype te worden opgegeven indien nog niet bekend! Rugnummers worden tot 09.15 uitgedeeld op de roei, voor de roeiontmoeting