De Markcompetitie van Roeivereniging Breda

Gedurende de wintermaanden wordt er op de RV Breda een competitie van 6 wedstrijden georganiseerd over 4,8 km, waarbij iedere roeier(ster) alleen of in een ploeg individueel per wedstrijd op basis van het resultaat punten kan bemachtigen. De prestaties worden door correctiefactoren vergelijkbaar gemaakt. Er wordt op grond van drie kenmerken gecorrigeerd: boottype, leeftijd en geslacht. Iedere wedstrijd in de de competitie mag en kan in andere boten en/of ploeg-samenstellingen gevaren worden.

Onderlinge vergelijking

Een deelnemer bouwt aan zijn eigen aantal punten. Per ploeg wordt met het de bootfactor en het gemiddelde van de handicapfactoren van de leeftijden gerekend en krijgt ook ieder bemanningslid op grond daarvan dezelfde gecorrigeerde tijd. Er is per wedstrijd een uitslag op gecorrigeerde tijd met een winnaar en diverse aanmoedigingsprijzen. De gecorrigeerde tijden worden verder per wedstrijd op basis van de totale gemiddelde gecorrigeerde tijden, in een indexcijfer omgezet. Van iedere wedstrijd wordt met het gemiddelde resultaat (=100) alle deelnemers geindexeerd waardoor de wedstrijden per persoon meetellen voor het totaal klassement. Voor het totaal klassement tellen de beste 4 wedstrijdresultaten. Indien door weersomstandigheden slecht 4 wedstrijden geroeid worden tellen de beste 3, bij slechts drie verroeide wedstrijden of minder tellen alle wedstrijden mee.

Wedstrijdbepalingen

De wedstrijden zijn tijdraces met vliegende start. Startverschil ca. 15 sec. Oplopende boten hebben voorrang. Winnaar van de wedstrijd is die boot die via de omrekeningsfactoren de snelste tijd heeft behaald. Traject van kmpaal 9 bij de spoorbrug t/m de Roei (kmp 4.2) dus 4,8 km. Iedereen start achter elkaar in een volgorde die inhalen zoveel mogelijk voorkomt. Per seizoen kan er maximaal 2x in C-materiaal gestart worden. Minder ervaren roeiers krijgen voorrang in het toewijzen van het C-materiaal. Het C-materiaal dat niet gebruikt wordt bij de 2,5km wedstrijd, kan ingezet worden voor de 4,8 km wedstrijd. Op deze manier kunnen ook de minder ervaren roeiers de overstap naar de lange wedstrijd maken in C-materiaal. Voor het klassement moet minstens 1 wedstrijd in afwijkend boottype worden geroeid, die telt ook mee voor eindresultaat, dus bijvoorbeeld geen 6 x in een skif

Organisatie en data

Data: De wedstrijden zijn in principe vastgesteld op de tweede zaterdag van de maand, gedurende de maanden november t/m april, indien het normale wedstrijdprogramma dat toelaat. Start eerste ploeg om 10.00 uur.

Inschrijven

voor iedere wedstrijd apart via het inschrijfformulier uiterlijk maandagavond 20:00 voor de wedstrijd. Bij de inschrijving dienen geboortedatum en geslacht van de bemanningsleden alsmede boottype te worden opgegeven indien nog niet bekend! Rugnummers worden tot 09.15 uitgedeeld op de roei, voor de wedstrijd